Purmerend Beemster 21

EEN FRISSE WIND DOOR ONZE SAMENLEVING

DENKEN IN OPLOSSINGEN EN NIET IN PROBLEMEN!

PB21 komt in de gemeenteraad met 1 zetel. Dank hiervoor. Wij gaan aan de gang. Samen met u, voor u.

Onze speerpunten:

  • Nieuwe bestuurscultuur in het gemeentehuis. Niets meer in 'achterkamertjes'.
  • Zwemles terug op de basisschool en weer gratis maken.
  • Purmerenders & Beemsterlingen voorrang op sociale huurwoningen, dus geen voorrang aan statushouders.
  • Softdrugs vrijgeven, vermindering bestrijding criminaliteit met vele miljarden.
  • Beslissingsbevoegdheid bij de Raad, geen dichtgetimmerd coalitieakkoord meer. Meer dualisme in de gemeenteraad.
  • Volksinitiatief voor burgers invoeren (referendum).
  • Zuinig zijn op UNESCO werelderfgoed Beemster.
  • Veel meer burgerparticipatie (inspraak burgers).
  • Geluidsoverlast van vliegtuigen in de wijken drastisch beperken. Zeker de nachtvluchten. In overleg gaan met schiphol.
  • Afschaffen hondenbelasting.

PB21 roept de kiezer op om te gaan stemmen!
Maak gebruik van uw stemrecht!

Verkiezingsprogramma

Onze kandidaat raadsleden

Neem contact met ons op

Lees de nieuwsbrieven van PB21

Lees hieronder het verkiezingsnieuws van PB21

PB21 in de media

Volg ons ook op:

Lijstrekker Harry Poppelier op de bank bij M!CK

© 2021 - RM